Trygghet för personal inom skolan

En ny kartläggning som SVT låtit göra visar att anmälningar om våld i skolor har fördubblats på fem år. Hotbild finns både mot lärare och mot elever, ibland riktigt unga.

Vi på Crystal Alarm tycker att lärare och elever har rätt att känna sig trygga i den miljön de vistas i dagligen. Vi tror inte att vi kommer kunna lösa problemen med en app, men med hjälp av Crystal Alarms app i din mobil med tillhörande larmknapp i fickan kan vi inte bara hjälpa skolledningen att följa arbetsmiljölagen utan också få personalen på skolan att känna sig tryggare.

Vi arbetar också med flera nya funktioner som är anpassade för skolmiljön och som vi hoppas kommer kunna göra stor skillnad i den beredskap och trygghet man känner som personal på en skola.