Möjligt att larma med dubbla SIM-kort på Android-telefoner

Louise Ekman | Crystal Alarm

Från och med i början av 2023 kommer det vara möjligt att larma med dubbla simkort. Detta är en mycket positiv nyhet för framför allt de som jobbar på platser där täckningen är bristfällig, tillexempel de som jobbar inom skogsbranschen eller ombord på tåg. Det som använder dubbla simkort från olika telefonoperatörer får därmed en ökad täckningsgrad, vilket säkerställer möjligheten till att kunna larma.

Har ni problem med bristfällig täckning under medarbetarnas arbetspass? Vänligen kontakta oss för att komma igång med denna funktion.