Vad är ett app-larm eller larmapp?

Ett app-larm är ett personlarm i mobiltelefonen. Larmappar har många fördelar men den kanske största är att man alltid har mobiltelefonen och därmed också larmet med sig. Eftersom situationer ofta uppstår när man inte är förberedd är det bättre att ha ett larm som är med än ett som ligger i skrivbordslådan. Detta ger en stor fördel med applarm jämfört med traditionella personlarm.

Det finns många olika tillverkare av app-larm på marknaden, flera larm-appar är skapade av en ensam innovatör eller i rent reklamsyfte. Många appar på marknaden saknar viktigt säkerhetstänk som krävs för att vara pålitliga.

Om man utvärderar ett app-larm kan det vara bra att ställa följande frågor för att bilda sig en uppfattning om systemets pålitlighet:

Design En larmapp måste vara enkel att använda. Något som man använder ett fåtal gånger i sitt liv och ofta under hög stress. Många larmappar kräver exempelvis att man startar telefonen och slår pinkoden innan man kan larma. För att identifera en användbar larmapp kan det vara bra om man går igenom ett antal tänkbara scenarior i praktiken.

Medhörning Många appar saknar medhörning. Det är en sak att ha medhörning efter att telefonen är väckt och pinkoden är slagen, men funktionen att kunna aktivera medhörning i samband med ett larm när telefonen är låst saknas i många lösningar.

Redundans Hur har man säkerställt att systemet alltid fungerar? Ett pålitligt applarm bör ha en driftsmiljö i flera fysiskt separerade datorhallar och även kommunikationen bör vara redundant, dvs att kommunikation sker med både SMS och mobildata simultant.

Testning Det finns över 10 000 Android-modeller idag och även ett stort antal iPhone-modeller som alla skiljer sig åt. Hur utförs testningen på alla modeller och hur säkerställer man att det alltid fungerar? Hur säkerställer man att det fungerar på alla modeller efter flera månaders kontinuerlig användning?

Övervakning Ett applarm måste fungera dygnet runt alla dagar i veckan. Hur säkerställer man att eventuella problem upptäcks omedelbart och vad finns det för beredskap för att vidta åtgärd?

Crystal Alarm skiljer sig från mängden eftersom mycket stor vikt har lagts på pålitlighet och vi har lagt ned mycket tid på att hitta lösningar på frågorna ovan. Kontakta oss gärna för att få en presentation av vår lösning Crystal Alarm.