Funktioner som används

Crystal Alarm

För iOS

Crystal Alarm används på personalens telefoner. Med telefonen kan de både aktivera nödlarm och tidsinställda larm vid behov.

Inomhuspositionering

Med iBeacon

A-Train använder sig också av vårt inomhuspositioneringssystem på deras perronger där GPS-signalerna kan vara bristande, på så sätt får de alltid en tillförlitlig position om någon av deras medarbetare skulle larma.

Extern fjärrkontroll

Crystal Button

All personal har tillgång till Crystal Button. En liten smidig extern larmknapp som man med hjälp av Bluetooth-teknik kan aktivera larmet som finns i telefonen. Crystal Button är också utvecklad för att förhindra falsklarm.

Programvara för larmcentral

Hos trafikledningen

Trafikledningen tar emot alla larm från deras personal på Arlanda där de också har kontroll över tåg och vagnar.

Positionering

Med telefonens GPS

Omedelbart då ett larm aktiveras skickas även en position som kan visas på en karta. Positionen uppdateras löpande om den nödställda förflyttar sig.

Medhörning

Lätt att bedöma läget

När någon larmar aktiveras automatiskt telefonens mikrofon och gör att man på trafikledningen kan lyssna på bakgrundsljud. Funktionen är stor hjälp för att bedöma vilken insats som krävs.

Några referenser hos A-Train

Crystal Alarm löste vårt behov av personlarm på ett föredömligt sätt. De var behjälpliga med att tillsammans med oss ta fram rutiner för ett bra arbetssätt både för den larmande personalen och den personal som tar emot larmen på vår trafikledning. De utvecklade även ett system för inomhuspositionering för att få precision på positioneringen inom våra områden under mark där det inte går att ta emot GPS-signaler.

Daniel Landquist A-Train

Daniel Landqvist

Security Manager

När vi bestämde oss för att förse all vår operativa personal med trygghetslarm behövde vi hitta en mer effektiv lösning, eftersom det inte kändes smidigt för oss att använda traditionella larmknappar i den volym som vi önskade. Vi ville också att larmen skulle vara personliga och på det viset ta bort momentet att man måste hämta ut ett larm inför tjänstgöringens början.

Crystal Alarm är ett lätt system för både ledning och medarbetare. Implementering, handhavande och att sköta systemet är enkelt. Idag används Crystal Alarm av all vår ombordpersonal. Under tiden vi använt Crystal Alarm så har vi varit förskonade från incidenter men vi känner oss trygga med att Crystal Alarm finns till hands för våra medarbetare ifall en sådan situation skulle uppstå. 

Jimmy Ahl A-Train

Jimmy Ahl

Säkerhetschef