Funktioner som används

Larma med mobilen

Android

Crystal Alarm installeras automatiskt på alla personalens telefoner. Genom att trycka på ON/OFF knappen ett flertal gånger aktiveras ett omedelbart larm.

Tidslarm

Vid ensamarbete

Används av ombordpersonal när de skall lämna tåget och utföra arbeten så som exempelvis växling. När tidslarmet är aktiverat kan personalen följas från trafikledningen. Om tidslarmet inte stängs av larmas kollegor och trafikledning när det löper ut.

Extern fjärrkontroll

Crystal Button

All personal har tillgång till Crystal Button. En liten smidig fjärrkontroll som man med hjälp av Bluetooth-teknik kan aktivera larmet som finns i telefonen. Crystal Button är utvecklad för att förhindra falsklarm.

Specialanpassning

Toalettlarm

Handikapplarmen på toaletterna på X2000 går direkt till Crystal Alarm. Larmen skickas ut till alla som arbetar ombord. Om inte ombordpersonalen tar hand om larmet eskaleras det till trafikledningen.

Programvara för larmcentral

Hos trafikledningen

Trafikledningen tar emot alla larm från deras kontrollrum i Stockholm och Göteborg. Om det skulle bli problem med anslutningen i ett av rummen prioriteras alla larm automatiskt om till det andra rummet.

Alla på samma tåg är länkade

Larm till kollega

Alla larm skickas också direkt till alla kollegor på samma tåg. Detta gör att den utsatta personen ofta kan få hjälp snabbare. Länkningen sker via en integration mot SJs planeringssystem.

Positionering

Med telefonens GPS

Förutom att personalen på trafikledningen och kollegorna får se vilket tåg som den larmande personen är på så skickas även en positionen med som kan visas på en karta.

Medhörning

Lätt att bedöma läget

När någon larmar aktiveras automatiskt telefonens mikrofon och gör att man på trafikledningen kan lyssna på bakgrundsljud. Funktionen är stor hjälp för att bedöma vilken insats som krävs.

Några referenser hos SJ

Crystal Alarm är extremt duktiga på hantera komplexa integrationer och regler. Samt skapa system med extremt hög tillgänglighet och tillförlitlighet, utan att göra avkall på utvecklingstakt.

gender_neutral_user

Göran Linné

IT Utveckling

Personlarmet fungerar mycket bra för oss. Vi har historiskt sett haft väldigt många falsklarm men med införandet med dedikerade larmknappar så har falsklarmen minskat ordentligt. Vår personal känner sig också säkrare med den nya larmmetoden. Crystal Alarm är hjälpsamma och assisterar föredömligt i alla frågeställningar och utmaningar som dyker upp. Jag kan varmt rekommendera Crystal Alarm.

Anders

Anders Edgren

SJ IT SOA

Skarpt Läge Tåget var på väg mot Stockholm från Malmö och i höjd med Hässleholm blev det bråk ombord när två personer skulle avvisas som ej hade biljett. Den ena SJ personalen kände sig så hotad att hon tryckte på sin Crystal Button. Larmet fungerade klockrent, systemet fungerade fullt ut med positionering, larmsamtal till larmtelefon samt SMS till övrig personal. Våra egna larmrutiner fungerade och vi körde hela larmkedjan ut. Polis kom till stationen i Hässleholm på 6-7 minuter och vi hade direktkontakt med Polisens LKC i Syd samtidigt som vi hade lyssnarförbindelse med personen som larmade.

Mattias Wallsten

Mattias Wallsten

SJ Trafikledning, Operativ Personalplanerare