Larm på jobbet ger trygghet

Det borde vara en rättighet att få känna sig trygg på sin arbetsplats. Att inte behöva känna oro för sin säkerhet eller sin hälsa. Tyvärr är det inte så för alla och det beror ju förstås till viss del på val av yrke. Ofta är det samhällets hjältar som är allra mest utsatta.

De finns de som via sitt yrkesval har hamnat i riskfyllda yrken. Det kan t.ex. vara arbete på höga höjder, eller i djupa grottor eller kanske till och med inom vården med brukare och patienter som ibland uppträder hotfullt. Här finns ofta ett högt säkerhetstänk och klara rutiner för att hantera eventuella incidenter som kan uppstå.

Sedan finns det de som har helt vanliga jobb men som ibland kan hamna i utsatta situationer. Det är väldigt sällan det händer något och egentligen handlar det nog mer om känslan av trygghet. Tänk att alltid ha en knapp tillhands att trycka på om man känner sig hotad.En knapp som inte behöver gå till polis eller ambulans utan en knapp som finns där bara för din trygghets skull och som kan gå exempelvis till kollegorna. Tänk om du dessutom kunde ha stöd för detta i något som du redan bär med dig överallt t.ex. mobilen. Skulle det sedan hända något någon gång för en enda person så är man förberedd.

Flera av våra kunder har satt upp sina egna små larmcentraler. Det betyder inte att larmet alltid går till SOS och ska klassas som fara för någons liv. Larmcentralen finns på jobbet och består kanske av din närmsta chef och ditt skyddsombud eller en kollega. Du bestämmer själv vad som är vettigt för just din situation. En del har en kollega som kommer in i rummet och föreslår kaffepaus när ”larmet går”, en extra person kan ofta lugna ner en situation. En del blir uppringda i mobilen av en nära kollega vid en knivig situation. Det handlar inte om att sätta dit brottslingar eller ens avlägsna personer från platsen. Det handlar om tryggheten att veta att man inte är ensam på jobbet. Att någon bara är en knapptryckning bort, antingen från en Crystal Button, en mobil eller från ditt tangentbord.

För 38 kr/månad och person skapar vi förutsättningarna för trygghet på din arbetsplats. För att ingen ska behöva känna sig ensam i en utsatt situation.