Nya förbättringar för larmcentralen

Det är av stor vikt att kunna klassificera larm och bedöma hur stor faran faktist är. Detta har vi tagit fasta på i den nya uppdateringen av Crystal Alarm.

Den senaste versionen av Crystal Alarm programvara för larmcentral är nyligen lanserad. Den nya versionen innehåller bland annat följande förbättringar:

– Tydligare skillnad på Tidslarm och Nödlarm. Detta gör att statistik för uppföljning kommer att bli mycket bättre och gör det enklare för användare att finjustera processerna.

– Larmoperatören kommer från och med den nya versionen att klassa larm som antingen skarplarm, provlarm eller falsklarm. Även detta r en åtgärd som kommer att förbättra statistiken från systemet. I samband med klassningen så krävs också en kommentar från operatören, vilket gör att möjligheten att följa upp historiska larm ökar ytterligare.

De nya funktionerna blir tillgängliga automatiskt och ingen installation behöver göras.