Larma direkt från en PC med Crystal Alarm Key

Många använder fortfarande tangentbordet frekvent som det viktigaste arbetsredskapet. Därför har vi nu hittat en lösning där du kan larma även från en av dina tangenter. 

Nu lanseras Crystal Alarm Key, som gör att du kan larma från en Windows-PC och är perfekt för fast stationerad personal.

Håll bara F12 nedtryckt i 3 sekunder så går larmet iväg. Crystal Alarm Key fungerar för larmcentralen på samma sätt som övriga Crystal Alarm-enheter med undantaget att det inte kommer någon position med larmet, vilket i många fall inte behövs för en fast installation.

Alla befintliga kunder kan använda Crystal Alarm Key. Det är bara att installera och ange aktiveringskoden så är man igång.