GDPR – Ställ själv in lagringstiden av data

Vi har tagit GDPR ett steg längre då vi är oerhört måna om våra användares integritet, genom att låta dig själv välja hur länge olika typer av data ska sparas hos oss. 

Vi har gjort flera anpassningar för att möta den relativt nya lagen GDPR som började gälla den 25:e maj. Förutom att se över interna rutiner och system så har vi skapat en ny inställning i Självserviceportalen som gör att man som kund själv kan ange hur länge olika typer av data skall sparas.

Eftersom olika verksamheter har olika behov och eftersom det är verksamhetens behov som ger laglig grund för behandlingen så överlåter vi detta helt. Tänk dock på att månadsrapporter och veckorapporter från oss baseras på den data som finns i systemet och om man väljer att radera data efter 30 dagar exempelvis så kommer rapporterna endast reflektera de senaste 30 dagarna.