En spännande nyhet för er som har Enterprise är den nya automatiska provlarmsfunktionen. Den är bra eftersom man kan låta personalen provlarma både för att träna på att larma och för att kontrollera att allt fungerar som det skall. För att aktivera provlarmsfunktionen på kontot måste man ta kontakt med oss, men en inställning för detta kommer till Självserviceportalen i framtiden. Användaren aktiverar själv provlarm i provlarmsportalen, ett nytt webbgränssnitt där man får ange sitt mobilnummer och en auktoriseringskod för att sätta sin telefon i provlarmsläge i 15 minuter. Larm som skapas när telefonen är i provlarmsläge går inte till larmcentral och kollegor utan användaren får själv alla resultat från larmet direkt i webbläsaren. Vid uppstart kan vi hjälpa till att skapa auktoriseringskoder för samtliga användare. För att genomföra ett provlarm på en enstaka användare kan man följa instruktionerna nedan:

  1. Välj vem som ska provlarma i Självserviceportalen.
  2. Tryck på den gröna ”Active” rutan som visas efter telefonnumret och klicka ”Reset authorization code”.
  3. Den utvalde provlarmaren kommer att få ett SMS av Crystal Alarm med en auktoriseringskod. När du fått koden skriver du sedan in detta i webbläsaren: http://<aktiveringskod>.crystalalarm.com/testalarm
  4. Provlarmaren behöver ange telefonnummer och auktoriseringskoden som denna fått via SMS samt aktiveringskoden som tilldelats av Crystal Alarm vid uppstart av företagets konto. Auktoriseringskoden finns kvar efter provlarmet och kan användas igen vid framtida provlarm. Det kan vara värt att veta att koden låses automatiskt om man skriver in fel kod vid tre tillfällen. Om detta sker måste en administratör skapa upp en ny kod.
  5. Efter uppgifterna är ifyllda på testsidan kommer mobilen automatiskt att gå in i provlarmningsläge i 15 min. Nu är det bara att larma så sköter den automatiska provlarmsfunktionen resten. Det finns rutor som bockas av allt eftersom larmets funktioner kontrolleras, larmet är mottaget, att positioneringen fungerar, att larmet är hanterat och slutligen att larmet är stängt och provlarmsläget är avslutat. Vill man kan man även klicka på en länk för att se en karta med positionen angiven.

Den automatiska provlarmningen gör det lättare för er att provlarma ofta och minskar belastningen på larmcentralen. Genom att provlarma ofta säkerställer man att utrustningen fungerar. Man får också bra träning och det blir lättare att göra rätt i skarpt läge.

Oscar Gustin | Crystal Alarm Provlarmsläget är aktiverat.
Oscar Gustin | Crystal Alarm Larmet är hanterat och stängt och därmed avslutas provlarmsläget.