Personlarm

Personlarmet Crystal Button CB10 som kopplas till mobiltelefonen.